A BAM BAM BOO LOO BA

Curiosidades ilustradas de la historia del Rock¿n¿roll

Saioa Burutarán Nacher
Javier Polo Romero
Saioa Bubutarán
Javier Polo

A BAM BAM BOO LOO BA

Otros libros en Música / Contracultura

Z Beethoven

Emil Ludwig

La música clásica

Phillip G. Downs

SONIDO Y PALABRA

Wilhelm Furtwängler

Negación punk en Euskal Herria

Porrah, Porrah, Porrah