Tinieblas de un verano

Takeshi Kaiko

Otros libros en Narrativa Lejano Oriente

Takiji Kobayashi

Haruki Murakami

Yasushi Inoué

Mitsuyo Kakuta