Tinieblas de un verano

Takeshi Kaiko

Tinieblas de un verano

Narrativa Lejano Oriente-ko beste liburu batzuk

DARK WATER

Koji Suzuki, Koji Suzuki

After Dark

Haruki Murakami

Mi marido es de otra especie

Yukiko Motoya

Kusamakura. Almohada de hierba

Natsume Soseki