ARENAS MOVEDIZAS

Junichiro Tanizaki

ARENAS MOVEDIZAS

Narrativa Lejano Oriente-ko beste liburu batzuk

Vida de una mujer amorosa

Ihara Saikaku

Últimas palabras

Yukio Mishima, Hideo Kobayashi, Takashi Furubayashi

La perla y otros cuentos

Yukio Mishima

MARIPOSAS PARA LOS MUERTOS

Diane Wei Liang

Idazlearen beste liburu batzuk

Siete cuentos japoneses

Junichiro Tanizaki

LA HISTORIA DE UN CIEGO

Junichiro Tanizaki

SOBRE SHUNKIN

Junichiro Tanizaki