Kokoro

Natsume Soseki

Narrativa Lejano Oriente-ko beste liburu batzuk

El Pabellón de Oro

Yukio Mishima

NUBES FLOTANTES

Fumiko Hayashi

El jardinero

Tagore R.

Últimas palabras

Yukio Mishima, Hideo Kobayashi, Takashi Furubayashi

Idazlearen beste liburu batzuk

MI INDIVIDUALISMO

Natsume Soseki

Pensamientos desde mi cabaña

Kamo No Chomei, Natsume Soseki

Luz y oscuridad

Natsume Soseki

Soy un gato

Natsume Soseki