La gran matança de gats

i altres episodis de la història cultural francesa

Robert Darnton