Mil grullas

Yasunari Kawabata

Mil grullas

Narrativa Lejano Oriente-ko beste liburu batzuk

Vida de una mujer amorosa

Ihara Saikaku

Últimas palabras

Yukio Mishima, Hideo Kobayashi, Takashi Furubayashi

La perla y otros cuentos

Yukio Mishima

MARIPOSAS PARA LOS MUERTOS

Diane Wei Liang

Idazlearen beste liburu batzuk

La casa de las bellas durmientes

Yasunari Kawabata

LOTI EDERRAK

Yasunari Kawabata

Lo bello y lo triste

Yasunari Kawabata

KIOTO

Yasunari Kawabata