SHIFU, HARÍAS CUALQUIER COSA POR DIVERTIRTE (BOLSILLO)

Mo Yan

SHIFU, HARÍAS CUALQUIER COSA POR DIVERTIRTE (BOLSILLO)

Narrativa Lejano Oriente-ko beste liburu batzuk

Wang Xiaobo

Una vida en venta

Yukio Mishima

Últimas palabras

Yukio Mishima, Hideo Kobayashi, Takashi Furubayashi

Han Kang

Idazlearen beste liburu batzuk